Galerie Kontrast

O autorovi

Vladimír Véla

Vladimír Véla je český malíř. Studoval SUPŠ v Turnově (1994 - 1998), poté Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (1998 - 1999) a  Vyšší odbornou školu při Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou (1999 - 2000). Poté Vladimír Véla studoval na Akademii výtvarných umění v Praze  v Ateliéru klasické malby prof. Z. Berana (2000 - 2003) a v Ateliéru Intermediální tvorby u prof. M. Knížáka (2003 - 2006). 

První práce po akademii z roku 2006, kdy se Véla věnuje krajině, odráží sakrální tématiku. Objevuje se tehdy Vélova inklinace zpracovávat přírodní elementy či jednoduché náměty, povyšovat základní tvar na ústřední motiv. Véla je pozorný pozorovatel předmětnosti. Kompiluje často spolu nesouvisející, detail přírodního tvaru se symbolem, znakem, či architektonickým tvarem. Monumentalizuje detaily, skládá je do nových významových pozic. Základem všemu je ale u Vély práce s barvou, kterou vytváří nejen prostor, ale respektuje její logickou vazbu k původnímu námětu.

Malba Vladimíra Vély ukazuje schopnost pracovat s reálným základem a posouvat sdělení do roviny abstrakce, pomocí jednoduchých malířských prostředků: figurativního gesta, znaku. Tyto prvky konkretizují a pomáhají tušit obsah. Stejný význam je přikládán drobnému barevnému akcentu, práce s barvou vytváří prostor a logicky navazuje na původní námět. Obrazy odhalují sílu lidské emoce, obsahují určitou magii, v díle Vladimíra Vély je viditelné, ale nevypověditelné. Obrazy Vladimíra Vély chtějí začínat tam, kde končí možnosti slov.

Vladimír Véla

Kontaktní formulář

Odesláním toho formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.