Galerie Kontrast

Vladimír Véla

* 27. července 1980, Turnov

Vladimír Véla je český malíř. Studoval SUPŠ v Turnově (1994 - 1998), poté Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (1998 - 1999) a  Vyšší odbornou školu při Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou (1999 - 2000). Vladimír Véla studoval na Akademii výtvarných umění v Praze  v Ateliéru klasické malby prof. Z. Berana (2000 - 2003) a v Ateliéru Intermediální tvorby u prof. M. Knížáka (2003 - 2006). Malba Vladimíra Vély ukazuje schopnost pracovat s reálným základem a posouvat sdělení do roviny abstrakce, pomocí jednoduchých malířských prostředků: figurativního gesta, znaku. Tyto prvky konkretizují a pomáhají tušit obsah. Stejný význam je přikládán drobnému barevnému akcentu, práce s barvou vytváří prostor a logicky navazuje na původní námět. Obrazy odhalují sílu lidské emoce, obsahují určitou magii, v díle Vladimíra Vély je viditelné, ale nevypověditelné. Obrazy Vladimíra Vély chtějí začínat tam, kde končí možnosti slov.

Vladimír Véla