Galerie Kontrast

About author

Jan Lamr

Jan Lamr získal umělecké vzdělání studiem propagační grafiky na Vyšší odborné škole grafické v Praze, které ukončil v roce 2006. 

Jan Lamr pracuje s abstraktním vyjádřením a zkratkou. Prvotní náměty pro svá díla nalézá v uvolněné, živelné kresbě, pro niž obvykle využívá fixy s různě silnými hroty. Vybrané motivy vzniklé automatickým tvořením dále rozpracovává na rozměrných plátnech. Variuje je a promyšleně komponuje do abstraktních struktur, vytvářejících tak dojem jakéhosi organizovaného chaosu. Obrací se také k ornamentální linii, kterou opakuje, vrství, a tím vytváří pocit proudění či víření energií. 

Vedle motivů vzniklých spontánní kresbou nachází inspiraci v přírodě, přičemž původní náměty redukuje do abstrahujícího jazyka. Pro jeho starší díla je patrná výrazná barevná i tvarová stylizace a plošné členění kompozice. Kořeny tohoto způsobu vyjádření můžeme hledat také v jeho dřívějším zájmu o graffiti. 

Přestože graffiti nikdy naplno nepropadl, můžeme v jeho dílech najít vliv pro graffiti typického tagování (podpis fixou). Zkušenost s grafickým členěním písma do plochy i prostoru a především rychlé, dynamické tahy fixou mu otevřely další možnosti tohoto média. Kresby fixou nejprve přenášel štětcem a akrylovými barvami na plátno, v současné době pracuje přímo s plátnem a akrylovými fixy. 

V tvorbě Jana Lamra hraje důležitou roli barva. Ve své současné tvorbě nově pracuje s černým pozadím, což mu přináší možnost nových barevných kontrastů a intenzivnější práci s hloubkou obrazu. 

 

Samostatné výstavy

2019 - Jan Lamr Na Fialce / Centrum Na Fialce / Říčany u Prahy

2019  - Starling Murmuration / Galerie Gambit / Praha

2020 - Posedlý přírodou / Randl partners / Praha 

2023 - Neviditelný kód / Galerie Kroupa / Praha

Jan Lamr

Contact form

By submitting this form, I agree to the processing of personal data.