Galerie Kontrast

About author

Aleš Lamr

Aleš Lamr byl český malíř, grafik, autor nástěnných maleb a keramických reliéfů, sochař, keramik. V letech 1960 – 64 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně, u prof. J. A. Šálka. V letech 1964 – 66 mohl Aleš Lamr v době vojenské služby pracovat jako výtvarník. Potom byl krátce na Barrandově u filmu jako asistent režie. Od roku 1968 byl registrován v tehdejším SČVU, nyní v Unii výtvarných umělců jako volný výtvarník. Významnější cesty do ciziny uskutečnil v letech 1969 do Švédska, 1975 do Francie, 1979 do USA, potom častější cesty po západní Evropě. Pracoval také jako grafik, sochař a keramik a realizoval řadu významných prací v architektuře.

Aleš Lamr byl členem výtvarného odboru Umělecké besedy a v letech 1991–2013 byl členem SČUG Hollar.

 

Aleš Lamr patří na české výtvarné scéně k nemnoha bytostným koloristům a jeho obrazy jsou svým stylem nezaměnitelné. Je pro něj charakteristická plošná kresba a ze skutečnosti abstrahované znaky, vyplněné kontrastními barvami, které působí jako hravá mozaika. Lamrovy kresby jsou celistvě komponované v ploše i detailu a často obsahují naléhavá sdělení, tlumočená překvapivou výtvarnou šifrou. 

Rané obrazy, které autor označil jako „indiánské baroko“, charakterizují totemické tvary, zosobňující tajemné mýty dávných exotických civilizací. Magicky působící ornamentální fantazie Lamrových obrazů vyvěrá odkudsi z temna lidských kulturních dějin a malíř ji spoluvytváří svou představivostí, jako by šlo o nejen výtvarnou, ale i duchovní drogu. Tyto ornamentální samoznaky z let 1966-1967, které jsou často komponované symetricky k centrální ose, mají ráz halucinatorních zjevení. Obrazy jsou temnosvitné a většinou monochromně modré a nápadně se vymykají ostatní Lamrově tvorbě.

Během vojenské služby, kdy pracoval jako výtvarník a jeho úkolem bylo mimo jiné navrhovat plakáty, se Lamrův výtvarný styl změnil. Polovina 60. let je v českém prostředí charakteristická sílící polemikou s abstrakcí a aktualizací různých forem figurace. V závěru 60. let si Aleš Lamr osvojil a po svém vyložil hravou barevnost pop-artu a originálním způsobem navázal na podněty narativní figurace. Vytvořil svět fantazijně metaforického vyprávění, který vycházel z běžných reálií současného života.

Od počátku 70. let charakterizuje Lamrův výtvarný styl volná obrysová kresba předmětů a figur a plochy vyplněné pestrými, ale harmonicky změkčenými tóny akrylových barev, které vytvářejí dynamickou tvarovou mozaiku. Malířovo školení v oboru prostorového výtvarnictví se projevuje ve vynalézavé práci s kulisami prostorových plánů obrazu, ve kterém se odehrává živý pohyb. Mizí rozdíl mezi tvarem konkrétního předmětu odvozeným z reality a zcela abstraktním znakem a silueta objektu i jeho vnitřní struktura se plynule spojují s okolním prostorem skvrnami shodných barev.

V 80. letech, kdy všeobecná únava společnosti z normalizační atmosféry vrcholila, se v Lamrových obrazech objevuje temná barva, ze které vystupuje duha, hvězda, spirála nebo kříž, jako barevné symboly vztažené spíše k nebi než k zemi. Do hry vstupuje vážný prvek hluboké osobní víry a s tímto respektem k duchovním hodnotám je spojená zvýšená míra abstrakce a směřování k úhrnným symbolickým tvarům s nadčasovou platností.

Lamrova malba po roce 1989 se posunula k zobecnění a odpsychologizování obsahu. Stále větší formáty zobrazují půvab geometrických i anarchicky abstraktních konfigurací, ve kterých jako by chtěl divákovi ukázat všechny tvarové typy, které určují syntetickou podstatu světa. Dominuje v ní abstrakce a spontánní malířské gesto, vyjádřené vržením barvy na plátno, symbolizuje dynamiku moderního světa i osvobozující moment živelné radosti ze života.

Lamr užívá i barevný dripping s užitím jasných akrylových barev a z jejich útržků skládá kolážované obrazy. V cyklu abstraktních obrazů, nazvaném Maranatha (2015), otevírá obrazový prostor nahodilostem, někdy se záměrem vzájemně konfrontovat různorodé abstraktní výrazy. Výsledkem je hravě optimistická hra, v níž malíř spatřuje cestu k pochopení tvůrčího genia tvoření i stvoření.  Od předchozího cyklu se Aleš Lamr postupně vrací k figuraci (Nové ženy, 2016). Používá techniku koláže a z útržků ploch barevných akrylových barev vystřihuje siluety ženských těl, které kombinuje v hravě erotických a dynamických kompozicích sportovkyň či tanečnic. Lamr aktivizuje některé aspekty raného díla a reflektuje sílící ženský prvek současného světa, který kromě dráždivé poutavosti vybízí i k hlubšímu zamyšlení.

 

 

Ocenění

 • 1985 III. cena Premió Juan Miro, Barcelona
 • 1988 čestné uznání v soutěži Nejkrásnější kniha roku (ilustrace karibské poezie)
 • 1989 statutární cena III. trienále akvarelu, Lučenec
 • 1995 cena Komerční banky, Grafika roku 1994, Praha
 • 1996 cena Plzeňské banky, bienále kresby Plzeň
 • 2000 cena Salvatora Dalího za uměleckou činnost
 • 2005 cena firmy Excudit, Grafika roku 2005, Praha
 •  

Samostatné výstavy (výběr)

 • 1968 Aleš Lamr: Obrazy, Malá galerie, Praha
 • 1975 Aleš Lamr: Obrazy, Galerie Jilska, Praha
 • 1976 Aleš Lamr: Obrazy, Kresby, Sochy, Galerie mladých, Brno
 • 1978 Aleš Lamr: Objekty a malé formáty, Divadlo v Nerudovce, Praha
 • 1981 Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Těšínské divadlo, foyer, Český Těšín
 • 1984 Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty, Galerie umění Karlovy Vary
 • 1987 Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1988 Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Galerie Sovinec
 • 1989 Aleš Lamr: Kresby, obrazy, Galerie Opatov, Praha
 • 1990 Aleš Lamr: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
 • 1991 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 • 1991 Aleš Lamr: Retrospektiva, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou
 • 1993 Aleš Lamr: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
 • 1998 Aleš Lamr: Acryl, aquarelle, pastelle, Galerie Pintner, Frankfurt nad Mohanem
 • 1999 Aleš Lamr: Bilder, pastelle, aquarelle, Galerie Planie 22, Reutlingen
 • 2003/2004 Aleš Lamr: Duch vane kam chce, Míčovna Pražského hradu, AJG České Budějivice, ZČM Plzeň
 • 2005 Aleš Lamr: Nové práce / Recent works. Obrazy & objekty / Paintings & objects, Praha City Center
 • 2006 Aleš Lamr: Hra doopravdy: Sochy a objekty 1964 - 2006, Hrad Sovinec, New Town Hall Praha, GM Plzně
 • 2008/2009 Aleš Lamr: V sobě / In Me, Galerie umění Karlovy Vary
 • 2013 Aleš Lamr: Nebeská setba, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Letohrad
 • 2015 Aleš Lamr: Maranatha, Galerie Nová síň, Praha
 • 2016 Aleš Lamr: Nové ženy, Topičův klub Topičova salonu, Praha
 • 2017 Aleš Lamr: Stručná retrospektiva, Galerie moderního umění v Hradci Králové

 

Ales Lamr

Contact form

By submitting this form, I agree to the processing of personal data.