Galerie Kontrast

O autorovi

Karel Štědrý

Karel Štědrý je český malíř a grafik. V letech 2003 - 2010 studoval VŠUP v Praze v ateliéru malby (doc. S. Diviš). V roce 2006 založil se svými spolužáky (J. Achrerem, D. Hanvaldem, M. Krajcem a O. Malečkem) uměleckou skupinu OBR. Po osmiletém působení se skupina rozešla. V roce 2010 založili David Hanvald, Aldin Popaja a Karel Štědrý spolu se svým pedagogem Stanislavem Divišem uměleckou skupinu CLAN.  V témže roce se Karel Štědrý stal vítězem ceny ARSkontakt - konfrontace mladých autorů a také získal první cenu katedry volného umění za diplomovou práci.  

Karel Štědrý si od studií na pražské VŠUP v ateliéru malby Stanislava Diviše vypracoval svůj nezaměnitelný a dobře rozpoznatelný rukopis s výraznou barevností a plastičností, jeho obrazy vytvářejí dojem, že vystupují ven z plátna. Nejprve to byly stylizované figury, například tanečníci jeho oblíbeného breakdance, později přešel do polohy abstrakce a geometrie. O své tvůrčí metodě autor říká: "Proces vzniku obrazu probíhá následujícím způsobem - nejdříve si zvolím geometrický vzorec, který mi slouží jako vodítko pro následně vytvořenou skicu. Geometrický vzorec si nejprve vymodeluju z dětské modelovací hmoty, vytvořenou předlohu přenesu na papír, nafotím, foto upravím a hotovou skicu přenesu na obraz." Karel Štědrý se profiluje jako přemýšlivý a odvážný kolorista, který se odkazuje ke geometrické abstrakci i k velkoměstskému sprejerskému gestu. 

Ve své tvorbě odráží zdánlivě protikladné zdroje. Všechna jeho díla jsou založená na geometrických vztazích a proporcích, ale zároveň neztrácejí spontánnost a odrážejí tak umělcovu osobnost, v jehož tvorbě se prolíná rozum a cit, určitá askeze a hravost. Jejich vizuální vlídnost je – vedle promyšlené kompozice — výsledkem kombinování akrylových barev a pastelů. Jiné obrazy zase malíř vytváří výhradně pomocí černého, vlastnoručně připraveného uhlu. Mají v sobě řád i živelnost. Navzájem se obohacují, přebírají a rozvíjejí motivy, které jsou do nich vetknuty. 

V roce 2022 vystavoval Karel Štědrý obrazy společně se Stanislavem Kolíbalem ve Ville Pellé. Obrazy Karla Štědrého byly opakovaně zastoupeny a úspěšně draženy v prestižních aukcích současného umění aukční síně  Sotheby ´s.

Karel Štědrý

Kontaktní formulář

Odesláním toho formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.