Galerie Kontrast

O autorovi

Jiří Marek

Jiří Marek je český malíř. V letech 2007 - 2011 absolvoval Střední školu umění a designu v Brně (obor užitá malba, prof. Petr Veselý). Poté Jiří Marek studoval Akademii výtvarných umění v Praze: 2011 - 2014 ateliér Malba I u profesora Jiřího Sopka, 2014 - 2017 ateliér Kresby Jiřího Petrboka. V letech 2012 a 2015 obdržel Ateliérovou cenu, v roce 2017 byl navržen na Cenu J. Hlávky. Jiří Marek patří mezi slibné autory nastupující malířské generace narozené na počátku 90. let. Jeho malířská poetika je introspektivní, podprahově hlubinná a melancholická. Předkládá rozšířený půdorys mezilidských vztahů jako svého druhu „halucinaci“, jako „roztříštěný svět“, který je nutné znovu trpělivě skládat, defragmentovat, znovu oživovat a pročišťovat. Podobně vnímá kulturní odkaz minulosti, který je nutno přetvořit do nového pocitu současnosti. Vše jako by spočívalo ve zpomaleném pohybu, který jedině umožňuje pozorovat a zachytit probíhající autorovu vnitřní transformaci, s níž pracuje a které propůjčuje výrazné malířské rysy. Koncentrace na „prolamování časových rovin zkušenosti“ v sobě obsahuje také očistnou katarzi duchovních cvičení. Jsou to malířské exercicie, které mají za úkol vyjasnit a očistit vztah k dějinám a minulosti jako k živým předobrazům dneška. Cosi zdánlivě archaického se tu radikalizuje, aby byla podlomena jistota z tzv. vývojově překonaného, a aby tu byl opět zpřítomněn lidský osud v jeho opakující se nahotě, zranitelnosti a heideggerovské vrženosti.

Jiří Marek

Kontaktní formulář

Odesláním toho formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.